30 ulovlige fiskeredskaber konfiskeret ved Livø stenrev

Foto: Fiskeristyrelsen.
dato

Under en kontrolsejlads ved Livø stenrev fandt Fiskeristyrelsens fiskerikontrol en stor mængde ulovlige erhvervsfiskeredskaber. Livø stenrev er et lukket område, hvor fiskeri er forbudt for at beskytte havmiljøet. De ulovlige redskaber bestod af tre rækker ulovlige multitejner, i alt 30 tejner, som derfor blev konfiskeret. Fiskeredskaberne var udsat med henblik på fangst af Sorthummer.

Vicefiskeriinspektør Tim Rasmussen Schjoldager fortæller:

- Fundet af 30 ulovlige tejner i det lukkede område ved Livø stenrev er meget bekymrende. Ulovlige redskaber har alvorlige konsekvenser for fisk og havmiljø og vi opfordrer alle fiskere til at overholde reglerne for at beskytte vores ressourcer og sikre en fremtidig bestand. Området ved Livø er lukket, da der er er genopbygget et naturligt stenrev, der skal skabe et yngleområde.

Kontrollen omfattede også en inspektion ved Ejerslev, hvor et fiskefartøj og dets redskaber blev inspiceret. Denne indsats sikrer, at fiskeredskaber anvendes på en måde, der ikke skader vores havmiljø. Ifølge reglerne skal fiskeredskaber altid mærkes tydeligt med navn, adresse og fiskerinummer samt tilses så ofte, at uønsket fangst kan genudsættes i levende tilstand.

Fiskerikontrollen omfatter kontrol af fiskeredskaber, fangst, tilladelser, logbøger og om fiskeriet foregår i lovlige områder. Ulovlige og uregistrerede redskaber kan have alvorlige konsekvenser for havmiljøet. Derfor er korrekt mærkning og anmeldelse af mistede redskaber meget vigtigt.

Anmeldelse af ulovligt fiskeri kan ske på Fiskeristyrelsens side for anmeldelser.

Kilde: Fiskeristyrelsen
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.