Næsborg Sogn

Profilbillede
dato

Julegaven i Næsborg er under udarbejdelse og forventes at være klar i slutningen af november.

En gruppe bestående af Christian Mejdahl, Bent Knudsen, Allan Grutt Hansen, Bodil Klitgaard, Jørn Nygaard Christensen, Susanne Tvergaard og Gunnar Villumsen har de sidste par år arbejdet på et historisk værk om Næsborg Sogn. Gruppen er nu så langt fremme med projektet, at man er i gang med den sidste korrekturlæsning samt udarbejdelse af stikordsregister inden materialet går til trykning.

Foto: Næsborggruppen - billede af bogens forfattere

Bogen behandler træk af sognets historie helt tilbage til tiden, hvor de første mennesker flyttede til Næsborg. Det betyder, at der er en beskrivelse af de fredede oldtidshøje og diger, bebyggelsen i området, kirken, de enkelte gårde og deres unikke historie, udskiftningen omkring år 1800 og udflytningen af gårde, etablering af husmandskolonier og deres afvikling, den lokale offentlige administration, skoler, fattigdomsvæsen, forsamlingshus, missionshus, skoler m.v.

Sognets historie er ført op til 2020. Vi er så heldige, at der var en person – Anders Johansen – der i 1930erne udarbejdede en meget omfattende beskrivelse af Næsborg ud fra sit livs hukommelse. Han udarbejde et håndtegning af Næsborg by, som han husker det fra sin barndom i 1850erne. Med udgangspunkt i dette kort har Bodil Klitgård udarbejdet en håndtegning fra 1970erne, som hun husker det med angivelse af, hvem der boede på de forskellige gårde og i de forskellige huse. Dette afsnit afsluttes med en opdatering af, hvem der bor der i dag i 2020.

Foto: Næsborg by fra år 2000

Bogen beskriver også udviklingen af Nørrekær Enge fra at være et 3200 har stort afgræsningsareal til at være en stor hvede/majs- og rapsmark med en energiproduktion i for af store vindmøller. Afvandingen af Nørrekær Enge og hele processen frem til denne proces. Desuden indeholder bogen nogle afsnit – kaldet mands minde – hvor nulevende personer fortæller om deres opvækst – barndom- ungdom og arbejdsliv. Bogen er sponsoret af Agersund Kalkværk, Næsborg Menighedsråd, Løgstør Kulturråd, Sparekassen Nordjylland og Karen og Niels Møller Christensens Fond.

Bogen udgives på Løgstør Lokalarkivs eget forlag.

Kilde: Gunnar Willumsen