Behandlingstilbuddene Væksthuset søger erfarent socialfagligt uddannet personale

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Drømmer du om at bidrage til børn, unge eller voksnes udvikling og trivsel? Ønsker du at være en del af en virksomhed i vækst og udvikling? Har du erfaring og kendskab til borgere i udsatte positioner, og formår du at praktisere parathed og holde fast i strukturer og rammer? Så er Væksthuset arbejdspladsen for dig! 

Aktuelt søger vi socialfagligt uddannet til vores børne- og ungeafdelinger samt til vores voksenafdeling. Vi søger både fastansatte på 37 timer ugentlig og vikarer med tiltrædelse hurtigst muligt.

Lidt om Væksthuset:

Væksthuset er et socialpædagogisk behandlingstilbud til børn, unge og voksne i alderen 6-35 år. Børn, unge og voksne i udsatte positioner som har en række udfordringer, der betyder, at de har brug for ekstra hjælp og støtte. Det er Væksthusets mål, at den enkelte borger oplever så høj grad af livskvalitet som muligt. Det, at være en del af fællesskabet – i mange forskellige sammenhænge – er livsbekræftende, og indebærer at man i videste muligt omfang deltager på lige fod med andre.

Væksthuset målsætning er for en periode at være borgerens hjem og det sted der fordrer udvikling hos den enkelte. Væksthuset giver den enkelte ro og stabilitet i hverdagen, og samarbejder med borgeren om at blive klar til det liv der kommer efter.

Det er en forventning at du har kendskab til mentaliseringsbaseret miljøterapi og KRAP, samt erfaring med dokumentationsarbejde fra den pædagogiske praksis.

Vi arbejder tværfagligt, og medarbejdergruppen er sammensat af pædagoger, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter og sygeplejerske.

Vi forventer, at du: 

·         Kan identificere dig med Væksthuset værdier: Rummelighed, anerkendelse, respekt og kvalitet.

·         Har en relevant faguddannelse; pædagog, socialrådgiver eller pædagogisk assistent

·         Selvstændigt kan opsøge, koordinere og igangsætte pædagogiske tiltag 

·         Kan indgå i flerartede opgaver

·         Kan arbejde ud fra handleplansmål og dokumentere din faglige praksis

·         Er bevidst om din egen faglighed og kan bruge din faglighed til at være nysgerrig og undrende 

·         Er afklaret med at indgå i et fast rul med vagter både aften/nat og hver 2. weekend

Vi tilbyder: 

·         En arbejdsplads hvor der er plads til humor og kreative indslag 

·         Mentorordning med kvalificeret oplæring 

·         Ekstern og intern supervision

·         Opkvalificering og læring gennem interne og eksterne kurser

·         En arbejdsplads med en bred kompetent faggruppe, hvor der tilbydes tværfaglig sparring 

·         En arbejdsplads hvor arbejdsmiljøet er i fokus, hvor fælles arrangementer på tværs af personalegruppen afholdes løbende gennem året

Løn: 

Du aflønnes efter intern lønramme.

Tiltrædelse: 

Den 01.05.2024, eller hurtigst muligt. 

Samtaler: 

Samtalerne afholdes løbende indtil 01.05.24. Samtalerne vil blive afholdt på J. Skjoldborgvej 1, 9670 Løgstør. Du vil inden samtalen modtage en case, som vil blive inddraget i samtalen.

Ved eventuelle spørgsmål: 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Trine Marie Nielsen på telefon 30319867

Ansøgningen sendes til: 

Trine Marie Nielsen på mail: tmn@skhv.dk. Der skal på ansøgningen være angivet om der ansøges til børne- og ungeafdelinger eller til voksenafdeling.

Frist for ansøgning er d. 25.04.24.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vesthimmerlands Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Administrationen Behandlingstilbuddene Væksthuset, J. Skjoldborgs Vej, 9670 Løgstør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-04-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6027188

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet