Ledere der trives skaber trivsel.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

En idérig og visionær leder, der kan videreudvikle og støtte de nuværende og fremtidige tiltag.

Stillingsbeskrivelse

En af vores ledere, tager hul på seniorlivets glæder. Derfor søger vi en tilbudsleder til Tilbuddene i Løgstør.

Stillingen er ledig pr. 1. maj og der vil i forbindelse med din onboarding være overlap/overlevering med nuværende tilbudsleder, du vil få tilknyttet en tilbudsleder mentor og du vil blive præsenteret for et praksisnært og håndholdt onboarding forløb. Her ud over vil der være løbende opfølgningsmøder med chef og support fra central økonomifunktion.

Du forventes at agere i organisationen i overensstemmelse med Vesthimmerlands Kommunens ledelsesgrundlag: https://vesthimmerland.dk/om-kommunen/for-dig-som-ansat/vores-ledelsesgrundlag

Dit ledelsesfelt

Tilbuddene i Løgstør er et af 4 ledelsesfelter på Psykiatri og Handicapområdet i Vesthimmerlands Kommune. Det er et mangfoldigt ledelsesfelt i udvikling og kalder på en leder der både kan ”tænke, turde og tale”.

Løgstør tilbuddene består af 6 boenheder på Bøgevej 3-5 og en enhed i Møllersgaard i Købmagergade. Sammenlagt 51 botilbudslignende pladser (§105/85).

Målgruppen er pt. udviklingshæmmede på alle udviklingstrin og i alle aldre. Flere af borgeren har tillægsdiagnoser indenfor fx autisme spektret eller psykiatriske diagnoser.

Du vil komme til at indgå i et lederteam med en erfaren afdelingsleder og samarbejde med en erfaren tværfaglig gruppe af medarbejdere – ca. 80 kompetente medarbejdere fordelt på de 7 enheder. Her ud over er der en administrativ medarbejder, tværgående sygeplejerske og terapeut, samt et centralt vagtplanlægger team tilknyttet området.

I tilbudslederstillingen hos os, får du ansvar og plads i eget ledelsesrum, hvor du forventes at balancere spændet mellem politiske målsætninger, daglig drift og borgeroplevet kvalitet.

Om jobbet

I tæt samarbejde med afdelingslederen og tilbuddets medarbejdere skal du sikre tilbuddet har de rette faglige tilgange og metoder, som forudsætning for at levere de faglige indsatser, der udspringer af borgernes behov.

Fundamentet for at sikre opgavevaretagelsen er fokus på attraktive arbejdspladser med et sundt meningsgivende arbejdsmiljø, kompetence udvikling og trivsel.

Derudover forventes du at sikre ressourceforbruget inden for den tildelte økonomiske ramme for afdelingen med en forståelse for, at tilbuddets økonomi fungerer på markedsvilkår.

Som leder hos os, er det ligeledes vigtigt med blik for fremtiden og strategisk orientering mod fremtidens udfordringer og muligheder.

Vi møder borgere og opgaver med en rehabiliterende og ressourceorienteret tilgang og et stort fokus på samskabelse. Vores faglige tilgange er KRAP og neuropædagogik, hvilket også afspejles i ledelse.

Du træder desuden ind i en ledergruppe under afdelingschefen for Psykiatri og Handicap. Her ud over er der forventning om, du udvikler din og andres ledelse i netværk både i og udenfor organisationen. Vi tror på, at ledere der trives skaber trivsel.

Du vil få mulighed for at indgå i tværgående og udviklende projekter aktuelt et partnerskabsprojekt med arbejds- og miljømedicinsk klinik, udvikling af en ny og BIT inspireret takst struktur, omstilling af tilbudsvifte til både unge- og senior tilbud, projekt tiltrækning og fastholdelse m.v.

Vi forventer, at:

  • Du har en solid ledelsesbaggrund/uddannelse og meget gerne med erfaring fra socialområdet. Din basisuddannelse vægtes ikke så højt som dit kendskab til området og din ledererfaring.
  • Du arbejder selvstændigt, har et godt overblik, er strategisk og udviklingsorienteret mod målene i en politisk ledet organisation.
  • Du har fokus på datadrevet ledelse, økonomisk styring og en stabil drift. Herunder erfaring med kommunal økonomi, personaleledelse og relevant lovgivning.
  • Du er en idérig og visionær leder, der kan videreudvikle og støtte de nuværende og fremtidige tiltag.
  • Du er lyttende, vægter trivsel på arbejdspladsen og sikrer medarbejderne bliver inddraget.
  • Du har erfaring i og værdsætter samarbejdet med borgere og pårørende – herunder pårørenderåd.
  • Du forstår at skabe relationer, du går forrest med ro og positiv tilgang – både til hverdagens opgaver og når der er brug for et ekstra gear.
  • Du kan samle og formidle en sammenhængende kurs, der sætter tydelig retning og skaber commitment i alle samarbejder.

Når du søger stillingen:
Beskriv, hvordan din erfaring med ledelse kan bidrage til at løse kerneopgaven i jobbet. Forhold dig til, hvordan din lederprofil både kan passe til og udvikle kulturen hos os.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Ansøgningsfrist

8. marts 2024. Ansættelsessamtaler afvikles i to runder den 13. og 18. marts 2024.

Forvent udarbejdelse af personprofil mellem samtalerne.

Vil du vide mere:

Det forventes, at du forud for ansøgning kontakter Handicap og Psykiatrichef Marianne Hvilsom på tlf. 5154 3576 eller mail mhvi@vesthimmerland.dk.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Vesthimmerlands Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Tilbuddene i Løgstør, Bøgevej, 9670 Løgstør

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 08-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5994894

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet