Psykiske sårbare unge får hjælp til uddannelse eller job

Profilbillede

Et nyt integreret nordjysk projekt, der skal hjælpe psykisk sårbare unge med enten at få og fastholde en uddannelse eller job har fået 6 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Det er Socialmedicinsk Enhed ved Aalborg Universitetshospital der skal lede projektet. Projektet gennemføres i sammen med de fire nordjyske kommuner, Vesthimmerland, Thisted, Jammerbugt og Morsø, samt rådgivningsfirmaet DISCUS.

Projektet har som mål at udvikle en integreret indsats målrettet unger der enten har en depression, har angst eller stress. Det er tanken at der skal tages afsæt i en kombination mellem uddannelses/beskæftigelses- og en sundhedsindsats. Projektet sigter imod at de unge får øget deres trivsel og deres måde at mestre livet øges.

Hvem kan deltage?

Der vil i projektet være fokus på unge der har symptomer på depression, angst eller stress. I Screeningprocessen vil de blive tilbudt en sundhedsfaglig udredning. Er den unge en del af projektets målgruppe vil de blive visiteret til en af de tre forskellige spor

  • Et uddannelses-/beskæftigelsesspor, der understøtter og fastholder de unge
  • I behandlingssporet lægges en behandlingsplan, hvor det endelige mål er at reducere den unges symptomer så han kan starte på en uddannelse eller i et job.
  • Det tredje spor lægges en fælles indsats mellem den unge, den nærmeste kontaktperson og en behandlingsansvarlig.

Det er et vigtigt tilbud til en overset målgruppe, der normalt ellers falder imellem to stole, fordi de ikke er tilknyttet det psykiatriske system.

Kilde: Redaktionen